Data Analyst

De afdeling Security & Integrity Management (SIM) is het expertise centrum met betrekking tot criminaliteit en integriteit. SIM bestaat uit drie expertiseteams, te weten het Intelligence Centre, het Forensics & Data Analysis team en team Crime Prevention. In jouw rol als Data Analyst val je direct onder het Crime Prevention team, maar in de praktijk zullen de werkzaamheden SIM-breed uitgedragen worden. SIM vervult een tweedelijnsfunctie binnen de afdeling Risk Management.

Continue reading